O nas
Oferta
Historia
Statut
Misja
Działalność
Space Amici
Świetlica - wycieczki
Świetlica - imprezy
Świetlica - codzienność
Filmy
Teatr W Przejściu
Sławni ludzie w Amici
Obozy
Szkolenia
Archiwum
Kultura Drzwi do Wyobraźni
Bezpłatne mediacje
Twórczy z Amici
Tesco aktualności
Imprezy kulturalne Amici
Strefa Zachwytu AMICI
Program SBSS
Promocja Zdrowia
Promocja Poznania
Promocja Talentów
Projekt profilaktyczny
Projekt sportowy Amici
Stowarzyszenie
Pracownicy
Sponsorzy
Projekty
Kontakt
OPP
Bezpłatne mediacje

BEZPŁATNE MEDIACJE DLA RODZIN W KRYZYSIE


Projekt współfinansowany ze środków Wojewody Wielkopolskiego


Rodzicom w sytuacji rozstawania się lub poważnego kryzysu rodziny proponujemy bezpłatne skorzystanie z pomocy mediatora, psychologa, pedagoga i prawnika. Oferujemy bezpłatne:

-mediacje
-warsztaty dla rodziców
-zajęcia psychoedukacyjne z elementami socjoterapii dla dzieci.

Działania te podejmujemy w ramach projektu „Prowadzenie kompleksowego, specjalistycznego wsparcia dla rodzin dotkniętych dysfunkcją i kryzysem ze szczególnym uwzględnieniem ochrony praw i interesów dziecka” w okresie: kwiecień – listopad 2015 roku.

Projekt powstał w ramach współpracy Polskiego Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu ze stowarzyszeniem Amici , jest współfinansowany ze środków Wojewody Wielkopolskiego.

Wszelkie informacje i nabór uczestników do projektu:
poniedziałek –piątek godz. 9.00 – 16.00 , tel. 502 -142 -739
mail: halina.kutereba@mediacje.poznan.pl
wtorek –piątek godz. 16.00 -19.00, tel. 781- 195-936
mail: edyta.dowhan@wp.pl

kontakt dla wolontariuszy:
Ewelina Flatow-Kaleta tel. 664 663 433, mail: eflatow@gmail.com

SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTU

„Prowadzenie kompleksowego, specjalistycznego wsparcia dla rodzin dotkniętych dysfunkcją i kryzysem ze szczególnym uwzględnieniem ochrony praw i interesów dziecka”

Projekt obejmuje pracę z rodzicami w sytuacji rozstania/rozwodu oraz wsparcie ich dzieci. Podejmiemy systemową pracę z rodziną ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy dziecka. Potrzebom i dobru dziecka podporządkowane będą specjalistyczne zajęcia psychoedukacyjne z elementami socjoterapii dla dzieci realizowane przez PCM i Amici. Pośrednio na poprawę sytuacji dziecka wpłynie uczestnictwo rozstających się rodziców w mediacjach i ich praca nad tworzeniem planów opieki rodzicielskiej (planów wychowawczych), a także udział rodziców w warsztatach.

Działania przewidziane w projekcie są dla uczestników bezpłatne.

Realizować je będą osoby o wysokich kompetencjach i wieloletnim doświadczeniu. Mediacje rodzinne poprowadzą doświadczeni mediatorzy, członkowie PCM Oddział w Poznaniu wpisani na listę stałych mediatorów w sprawach rodzinnych Sądu Okręgowego w Poznaniu. Warsztaty dla rodziców również poprowadzą członkowie tego stowarzyszenia, mediatorzy będący jednocześnie doświadczonymi i specjalistami – praktykami z dziedziny prawa, psychologii i pedagogiki. Natomiast zajęcia psychoedukacyjne z elementami socjoterapii dla dzieci oraz indywidualne konsultacje z rodzicami realizować będą wykwalifikowani pedagodzy i socjoterapeuci (członkowie PCM I AMICI)

Dla kogo :

Przewidziana liczba osób do mediacji: 40 osób (20 par).Przewidziana ilość uczestników warsztatów dla rodziców: 40 osób i 30 dzieci.

CELE OGÓLNE PROJEKTU

 • kompleksowe wsparcie rodziny w sytuacji rozwodu/rozstania rodziców z uwzględnieniem sytuacji dziecka w rozwodzie i możliwości włączenia jego perspektywy w proces,
 • uwrażliwienie rodziców na potrzeby i perspektywę dziecka w tej sytuacji zwiększenie dostępności procedury mediacji w sprawach cywilnych – rodzinnych,
 • prowadzenie mediacji dla osób, dla których koszty postępowania mediacyjnego są czynnikiem uniemożliwiającym skorzystanie z tej procedury,
 • popularyzacja wiedzy na temat mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów w rodzinie,
 • propagowanie wiedzy na temat korzyści wynikających z procedury mediacji dla jej uczestników oraz ich rodzin (szczególnie dzieci),
 • zwiększenie współpracy w zakresie wsparcia rodziny w sytuacji rozstania/rozwodu,

DZIAŁANIA PODEJMOWANE W RAMACH PROJEKTU:

MEDIACJA

Samo pojęcie mediacji rodzinnej jest wciąż słabo rozpoznawalne w świadomości potocznej. Przekłada się to na niewielką powszechność postrzegania mediacji jako metody rozwiązywania sporów. Tymczasem wobec zjawiska zmian zachodzących we współczesnej rodzinie (co trzecia para małżeńska się rozwodzi: GUS 2013), istnieje duża potrzeba wsparcia rodziny w kryzysie lub rozstawania się rodziców i otoczenia szczególną troską dziecka w tym momencie. Niewielu rodziców w okresie rozstawania się , mających problem z ułożeniem sobie współpracy w zakresie całokształtu opieki nad dziećmi ma świadomość, że ZAMIAST KIEROWAĆ SIĘ DO SĄDU po decyzje odnośnie: władzy rodzicielskiej, kontaktów rodzica nie mieszkającego z dziećmi, kosztów utrzymania dzieci ( alimenty), MOŻE SAMODZIELNIE i szczegółowo ustalić przy pomocy bezstronnego mediatora, w atmosferze poufności rozmów wszystkie te decyzje. Procedura mediacji daje rodzicom możliwość zapisania ich w postaci Planu Wychowawczego ( Porozumienia Rodziców), a sąd na wniosek rodziców je zatwierdzi. Skutkuje to tym, że ma ono moc wyroku sądowego i w związku z tym można je egzekwować.

Zalety mediacji w stosunku do procedury sądowej:

 • w mediacji rodzice mogą ustalić bardzo szczegółowo sposób sprawowania opieki nad dziećmi, jak będą się komunikować oraz jakie zasady wychowawcze przyjmą dla dobra dzieci,
 • mediacja sama w sobie nie działa konfliktująco na rodziców, którzy nie stoją po przeciwnych stronach, tylko siedzą przy jednym stole; wycisza istniejący konflikt,
 • bezstronny i neutralny mediator pomaga usprawnić komunikację, często trudną w momencie kryzysu,
 • nikt niczego nie protokołuje, a rodzice skupiają całą swoją uwagę na dziecku, zamiast na walce o „swoje”
 • to rodzice są autorami Porozumienia, a trud jego samodzielnego stworzenia daje satysfakcję i uspokaja wzburzone emocje,
 • mediacja kosztuje mało – w projekcie jest bezpłatna,
 • wygranym jest dziecko. A rodzice odczuwają ulgę, gdy skupiają się na konkretnych rozwiązaniach w jego sprawie.
WARSZTATY PSYCHODEUKACYJNE DLA DZIECI

W sytuacji rozwodu/rozstania lub sytuacji, gdy rodzice rozważają taką możliwość, jedną z istotniejszych potrzeb dzieci staje się możliwość ekspresji własnych emocji (zazwyczaj silnych i o dużym ładunku) oraz doświadczenia należytej atencji i empatii, której rodzicom w tym czasie niejednokrotnie brakuje. Opcją, która pozwala skupić się na przeżyciach i potrzebach dziecka mogą być proponowane w projekcie zajęcia psychoedukacyjne/ socjoterapeutyczne.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

Jest to przede wszystkim deeskalacja konfliktu (czasem pojednanie), poprawa kompetencji komunikacyjnych, zmniejszenie społecznych i ekonomicznych kosztów rozwodu dla stron, zwiększenie odpowiedzialności stron za porozumienie w sprawie dzieci.

Oferta bezpłatnych mediacji jest remedium dla rodzin, które w związku z rozwodem/rozstaniem i tak są w trudnej sytuacji finansowej.

Rodziny w rozwodzie wymagają kompleksowego wsparcia, także w zakresie pracy nad emocjami i radzeniem sobie ze stresem. Ma to niebagatelny wpływ na sam przebieg procesu rozwodowego, ale także na ustalenia dotyczące niejednokrotnie całego systemu rodzinnego, w tym dzieci.

Wszelkie informacje i nabór uczestników do projektu:

Halina Kutereba: poniedziałek –piątek godz. 9.00 – 16.00 ,tel. 502 -142 -739,
Mail: halina.kutereba@mediacje.poznan.pl

Edyta Dowhan: wtorek –piątek godz. 16.00 -19.00,tel. 781- 195- 936,
Mail: edyta.dowhan@wp.pl

PCM: www.mediacje.poznan.pl
AMICI :www.stowarzyszenie-amici.pl